Disclaimer

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website van de Besloten Vennootschap ETD Engineering B.V., hierna:

ETD Engineering. ETD Engineering is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86337009 en is gevestigd aan Veneweg 95 (7946LG) te Wanneperveen. Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. ETD Engineering behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. ETD Engineering aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van ETD Engineering voor zover deze niet aan derden toebehoren.